Choroba CrohnaŻycie z przetoką odbytniczą

Choroba Crohna jest zapalną chorobą jelit, która może zaatakować każdą część przewodu pokarmowego aż do odbytu.

Częsta przypadłość

Szacuje się, że u ok. jednej trzeciej osób dotkniętych chorobą Crohna może rozwinąć się przetoka odbytnicza. Przetoka odbytnicza jest kanałem, który łączy jelito (kanał odbytu) ze skórą.

Możliwe objawy przetok odbytniczych:

 • podrażnienie skóry
 • ból, który przeważnie nasila się przy ruchach jelit czy kaszlu
 • przeciek treści jelitowej

Przetoki odbytowe leczy się zachowawczo, chirurgicznie lub przez połączenie obydwu metod.

Chirurgiczne leczenie przetoki zależy od specyficznego typu przetoki, np. jej położenia i złożoności. Chirurg prowadzący wytłumaczy Ci różne opcje. Niestety, nie ma gwarancji, że zamknięcie przetoki zakończy się sukcesem. Badanie wskazują na duży odsetek nawrotów.

Ryzyko związane z leczeniem chirurgicznym, szczególnie w przypadku przetok, to nietrzymanie stolca przez pacjentów

Aby uniknąć nietrzymania stolca, w niektórych przypadkach możliwe jest zastosowanie luźnego setonu drenującego zamiast bardziej inwazyjnej metody chirurgicznej.

Seton* drenujący jest syntetyczną (często silikonową) rurką przeprowadzoną przez przetokę i wychodzącą przez odbyt i zawiązaną na supeł.

Supły standardowego setonu drenującego mogą skutkować objawami takimi jak:

 • pieczenie
 • świąd
 • dyskomfort okołoodbytniczy

W ostatnich latach polepszyła się technologia setonów drenujących. Comfort Drain, bezsupłowy seton drenujący jest dostępny dla pacjentów.

Badanie porównawcze przeprowadzone w klinice uniwersyteckiej w Wiedniu, w Austrii, wskazało na znaczną poprawę komfortu pacjentów. **

Istotna przewaga produktu Comfort Drain, w porównaniu z tradycyjnymi setonami drenującymi wynika z:

 • zwiększonego komfortu życia pacjentów
  (komfort psychiczny i fizyczny)
 • zmniejszonego pieczenia
 • zmniejszonego swędzenia
 • zmniejszonego dyskomfortu okołoodbytniczego

Pacjent z dwoma różnymi setonami drenującymi.

Tradycyjny seton drenujący vs. bezsupłowy Comfort Drain

Aby uzyskać więcej informacji o dostępności produktu Comfort Drain w Polsce, prosimy o skontaktowanie się z producentem (A.M.I. – Agency for Medical Innovations) lub dystrybutorem w Polsce: marketing@ami.at
Healthcare Marketing Services
Stanisława Augusta 73/16
03-846 Warszawa
tel: +48 3310668
biuro@hmsendo.pl

* seton (from the Latin seta, “bristle”)
** Kristo, I. et al., (2016), The type of loose seton for complex anal fistula is essential to improve perianal comfort and quality of life. Colorectal Dis, 18: O194–O198.